From 1 nov ändrade SLAO licensreglerna kring biski. Man tog bort licenskravet och ersatte med ett ansvarskrav och att man rekommenderas ett intyg som visar att man kan framföra en biski. Det intyget gäller om man vill hyra eller vistas i SLAO:s anläggningar.

Den utbildningen kan ni boka via oss.

En dag 2500:- inkl moms exkl skipass

Vi kan sätta ihop grupper runt om  i Sveriges anläggningar. Kontakta oss för ett förslag.